Servopressar har många fördelar jämfört med svänghjulspressar

Det är dyrt med en helt ny servopress, det kan man inte komma runt. Med tanke på detta så är det verkligen viktigt att vara medveten om vilka fördelar man kan få med servopressar så att man kan fatta ett korrekt beslut vad gäller inköp av nya industrimaskiner. En sak är säker, den moderna servopressen bjuder på effektivare metallbearbetning och den kan bli en stor tillgång på verkstaden där man jobbar med att bocka, pressa och på andra sätt beskära och forma metallstycken.

Servopressar ersätter mekaniska pressar

Med servopressen så får man rörelseenergi från en servomotor som erbjuder mycket stor kraft. Det här ersätter det tidigare svänghjulet och då man behöver extra stor kraft så kan man kombinera flera servomotorer. Det här ger fin flexibilitet vad gäller själva rörelsen samtidigt som man inte behöver få en så särskilt komplicerad maskin. Det finns så många fördelar med servopressen och det enda som kan kännas som ett stort minus är att den är kostsam att köpa in. Men om följande fördelar är av vikt så kan denna kostnad vara något som man rätt så snart har igen.

Fördelar med servopressarna

Till att börja med så ska det nämnas att man med en servopress kan öka produktionen och det här är ju absolut något som kan ge skäl till att faktiskt investera i den. Men det är inte så att man måste jobba på snabbt hela tiden. Den här pressen gör det möjligt att sänka hastigheten då man kanske behöver ta det lite långsammare för att till exempel undvika problem med bristningar. Det är just detta att man kan variera takt som gör att tempot kan gå upp eftersom man inte behöver hålla sig till en långsammare takt processen igenom.

Andra fördelar är:

Minimum på slaglängd – I servopressen så kan man dra ner slaglängden till ett minimum så att material kan förflyttas och det här är något som gör att man får ner cykeltiden. Resultat av detta är återigen högre produktivitet än vad man kan se med de traditionella pressarna.

Lägre kostnader – En annan stor fördel med servopressar är att man kan dra ner på anslagshastigheten och det gör att man får minskad vibration i verktyg. Med minskad vibration så kommer verktygen att hålla längre och det minskar på kostnaderna avsevärt. Detta särskilt i det långa loppet.

Mindre oljud - Minskade vibrationer går även hand i hand med en ljudnivå som går ner. Det blir då trevligare för operatörer att jobba med pressen.


Slipp hörlurarna!

Lätt att anpassa – Man kan göra många olika typer av justeringar med en modern servopress. Man kan som nämnt anpassa hastigheten och slaglängden men också rörelsemönster för verktyg. På så vis så kan man använda befintliga verktyg på ett bättre sätt och man slipper beställa nya för nya projekt.

Minimalt underhåll – Det är lätt att underhålla servopressen eftersom den för det mesta består av ett mindre antal mekaniska komponenter. Det finns till exempel ingen bromsenhet och det här påverkar också kostnader för service och hur ofta man behöver gå igenom pressen för att se till att den fungerar som den ska.

Hög kvalitet – Man får mycket hög kvalitet då man pressar med servopressen. Man får exakta resultat och behöver inte syssla med efterbearbetning som kan ta tid. Varje slag med pressen ser likadant ut och det kommer inte att påverkas av saker som att man byter material eller ändrar position. Det här innebär en viktig stabilitet.

Energisnål – Sist men inte minst så ska det nämnas att man med en servopress sparar på energi. Den förbrukar mindre än en vanlig svänghjulsdriven press så här kan man både på kort och på lång sikt se besparingar med att uppgradera till servopressar. Man förbrukar bara energi då själva press-sliden är i rörelse. Man behöver ingen kraft för att till exempel hålla ett svänghjul igång och det får stor betydelse för produktionskostnaderna.

23 Feb 2017

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)