Bockning för att böja metall

Bockning är en kostnadseffektiv metod för att mycket precist böja och forma metallprodukter.

Dagens metallprodukter behöver kunna formas och bearbetas till alla möjliga vinklar och storlekar, vilket ställer höga krav på effektiva metoder och maskiner. Bockning är en sådan metod där allt från små gångjärn till enorma rör kan böjas med exakt precision. Dagens bockningsmaskiner är mycket effektiva tack vare den senaste tekniken och datorer som effektiviserar processen och håller kostnaden nere. Det finns flera olika typer av bockningsmaskiner som hanterar olika typer av metaller och kan forma dem på många olika sätt.

Hur fungerar det?
Det finns flera olika typer av bockning som får fram olika former, men grundprincipen är att ett arbetsstycke pressas mellan två verktyg och på så sätt böjs till en önskvärd form. Verktygen kan se olika ut och kraften som används anpassas till storleken på arbetsstycket. Denna princip kan användas för att framställa en rad olika produkter såsom hyllor, rör och gångjärn och det finns olika typer av bockningsmaskiner för att bocka olika former. Vissa maskiner är helt automatiserade och hanterar mindre komponenter. Delen som ska bockas matas helt enkelt in i maskinen som genom en dator är förprogrammerad att bocka enligt en design och kommer sedan ut färdig på andra sidan. Större komponenter är mer komplexa och måste bockas stegvis, ofta med hjälp av industrirobotar som kan assistera bockningsmaskinen genom att lyfta och vrida arbetsstycket. En av utmaningarna är att se till att metallen varken spricker eller på annat sätt deformeras under böjningen.

Från rör till möbler
Vare sig en metall ska användas till att forma ett avgasrör eller en hylla kan bockning användas för att forma en stark produkt med precisa vinklar. Rörbockning är ett mycket billigt och effektivt sätt att forma rör och används för att tillverka produkter inom allt från bilindustrin till vårdsektorn och där kan man använda sig av både kallbockning och varmbockning där den senare är mer traditionell då sand används inuti röret som hettas upp innan det böjs. Sanden hjälper mot bildandet av sprickor då röret böjs. För inredning är trådbockning mycket populärt. Vid denna metod använder man sig av metalltråd av exempelvis järn och koppar som kan böjas till alla möjliga former. Resultatet är nätta och lätta produkter som lämpar sig för butiksinredning eller heminredning. Dessutom är de snygga och slitstarka tack vare att man oftast arbetar med tråd som har genomgått skyddande och förskönande ytbehandling.

Modern teknik
Bockning sker idag med hjälp av modern teknik som både underlättar produktionen samt gör den billigare och snabbare. Detta är en förutsättning för att kunna klara av de stora volymer som dagens industriverkstäder måste producera. Datorer används både till att förmedla de moment som måste utföras av maskinen samt till att förutse eventuella problem med en design redan innan maskinen har börjat arbeta. Det kräver stor kunskap och koordination bland verkstadens operatörer för att på bästa sätt formge en metallprodukt, då det inte sällan krävs många maskiner, moment och olika typer av metallbearbetning innan en produkt är färdig.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)