Presslinje för effektivare produktion

Med hjälp av en presslinje skapar man ett säkert och effektivt flöde vid tillverkning av metallprodukter.

Dagens stora behov av metallkomponenter ställer höga krav på kort produktionstid och låga priser. Med den senaste tekniken finns de modernaste maskinerna tillgängliga vilket gör metallbearbetning både säkrare, snabbare och mer precist än någonsin tidigare. Med hjälp av en välplanerad presslinje kan många moment utföras snabbt i ett flöde, utan kostsamma glapp. Tack vare datorprogram kan kommandon förprogrammeras och sedan upprepas om och om igen när arbetsstyckena går genom presslinjen, säkert och smidigt.

Vikten av ett flöde

Även med de mest moderna och snabba maskiner finns alltid moment som saktar ner produktionen. Dessa moment handlar exempelvis om att ställa om maskiner, byta verktyg eller flytta arbetsstycken mellan olika maskiner. Det kan också handla om att tvingas använda sig av legoarbete då man som företag inte har alla de enskilda maskiner som behövs för att tillverka en produkt. Tack vare en effektiv presslinje kan istället alla moment förprogrammeras och genom ett styrprogram samverka. Alla pressmaskiner samarbetar på så sätt till att skapa ett flöde i produktionen, vilket dessutom ökar säkerheten då människor inte riskerar att hamna i kläm vid nära hantering av arbetande maskiner eller transport av arbetsstycken till och från olika maskiner.

Hur fungerar det?
Då en presslinje är igång ser allt mycket smidigt och enkelt ut, arbetsstycken matas igenom och pressarna slår ner och utför samma moment om och om igen. Men bakom denna till synes enkla automatik ligger mängder av avancerad teknik och planering. Först måste man gå igenom den ritning eller prototyp som ligger till grund för produkten, och bestämma vilka typer av maskiner och verktyg som på effektivast sätt kan forma den. Även ordningen av arbetsmoment som ska utföras måste planeras. Sedan programmera hela produktionsprocessen med tillhörande kommandon i ett gemensamt styrprogram. Dagens styrprogram är mycket avancerade och det krävs välutbildade operatörer som både hanterar datortekniken och har kunskap och förståelse för maskinerna.

Ökad flexibilitet
Tack vare en presslinje blir produktionsprocessen även mer flexibel, då den både skapar ett flöde och möjliggör att man kan arbeta med alla komponenter i en produkt samtidigt. På så sätt kan man hålla hela produktionen på ett och samma ställe, istället för att behöva använda sig av legoarbete vilket kan skapa fördröjningar och ökar risken för misstag i någon del av produktionsledet. Dessutom kan presslinjer anpassas både till mycket stora produktioner såsom fordon till små avancerade komponenter.

Industrilösningar för framtiden
Den största anledningen till att många industriverkstäder använder sig av en presslinje är kostnaden. Man sparar enorma summor, både genom att förkorta produktionstiden och genom att man behöver mindre arbetskraft. Detta sparsamma tänkande är nödvändigt med dagens hårda konkurrens där priser konstant pressas, och utan dessa lösningar skulle mycket metallbearbetning tvingas flytta utomlands för att hålla kostnaderna nere, men samtidigt inte tumma på vare sig säkerheten eller kvalitén. Dessutom blir det allt viktigare att tänka på miljön. Genom att göra produktionsprocessen smidigare i ett enda flöde minskar man spill av material.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)