Halksäker gallerdurk

Det är välkänt att gallerdurken är ett bra underlag då man behöver ett gott halkskydd. På tuffa arbetsplattformar som oljeriggar så använder man sig av gallernät av mycket hög kvalitet för att undvika olyckor till följd av halka. Men det är inte bara till sjöss som det kan bli vått och halt. I hamnar så behöver man rostfritt galler i en gallerdurk som har utformats för att vara säker att gå och köra på. Från företag som Stegerud Steel så kommer det svetsade galler och gallernät av andra material som till exempel glasfiber som kan bidra till en säker miljö.

Halksäker gallerdurk egenskaper

Gallerdurk plast och gallerdurk aluminium som är halksäker har några gemensamma nämnare som gör att de inte blir så hala. Det är framförallt så att halksäker gallerdurk leder bort vatten på ett effektivt sätt. Den är utformad så att det inte kommer att samlas vatten på något ställe men även så att durken torkar snabbt där det trots allt kan bli lite vått. Lägg till detta att man ser till att durkens översida är tandad och du får ett underlag som det är rätt så svårt att halka på, och det oavsett om man har spillt vatten eller olja på det.

Materialet kan påverka hur bra durken blir och gallerdurk pris kommer att påverkas av materialet. Men det här betyder inte att det blir dyrare ju bättre halkskyddet är så det kan alltid vara klokt att diskutera vilken typ av durk som man bör använda. Om man vill ha en lättare durk så ska man betänka att lätthet kanske kommer att innebära att durken flyttar på sig vilket i sig kan leda till halkrisk. De som tillverkar gallerprodukter som durkar och galler fönster vet precis vad som är fördelar och nackdelar med varje sort och kan därmed ge den bästa vägledningen.

Behovet av halksäker gallerdurk

När man tänker efter så inser man att behovet av halksäker gallerdurk är stort och det inom varierade områden. Med en tandad ovansida på durken så kan man räkna med att det blir säkert att gå och stå på den och då durken kanske utsätts för snö och is så kommer tänderna också att göra att bildäck kan få bättre tag i underlaget.

Inomhus så är gallerkonstruktionen en stor hjälp då man behöver leda bort spill som kommer att uppstå. Spillet kan samlas i golvbrunnar och tas om hand om, och då gallren torkar snabbt så slipper man tänka på att röra sig sakta över golvet med rädsla för att halka. Det här får också stor betydelse då det kanske rör sig om en trappa där det kan bli extra farligt att tappa fotfästet.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)