Olika typer av valsning i Sverige

Med valsning menas en process där ett metallark skapas genom att metallen förs genom en valsmaskin. Tekniken är avancerad men bygger på en grundprocess där två valsar kommer att pressa ut och forma metallen så att den får den önskade tjockleken.

Det finns lite olika typer av valsning och här är några av de allra vanligaste som används i olika syften inom metallindustrin:

Valsning av folie

Det här är en mycket viktig form av valsning. Folie är ju samma sak som aluminium och det krävs en hel del för att få fram tunna rullar av detta material. Folievalsning är en tillverkningsmetod som vi litar på. Det är få som kan tänka sig ett kök utan detta material även om det på senare tid har kommit varningar om att det kanske inte är så hälsosamt att använda folie i samband med varm mat och dryck.

Kallvalsning

Kallvalsning är precis som det låter en metod som innebär att man inte värmer upp metallen som ska formas med valsen. Men många gånger är det så att den här metoden föregås av varmvalsning. Det är dyrare att kallvalsa än att varmvalsa men metoden ger riktigt fina egenskaper som passar mycket bra för vidare produktion. Med kallvalsning av plåt minskas tjockleken på materiallt utan att dess korn rekristalliseras.

Varmvalsning

Med varmvalsning kommer metallen som ska valsas att värmas upp. Sedan matas den in mellan två valsar som roterar. Processen leder till att metallen minskar i tjocklek. Hettan har den effekten att kornen i materialet rekristalisseras. Precis så som sker med kallvalsningen.

Mönstervalsning

Det här är precis som det låter en metod som gör det möjligt att få plåtark som redan har mönster. Det innebär att man kan spara en hel del tid på följande produktionsprocess. Det kan vara så enkelt att det enbart kommer att krävas viss pressning och så är delar och produkter redo för montering.

Mannesmannvalsning

Det här är en form av rörvalsning. Den utgår från en stång. Dragspänningar som utgår från stångens centrum kommer att skapa en ihålighet. Den här håligheten kan sedan vidgas genom en kärna. På detta vis kan man få önskad tjocklek på röret.

Profilvalsning

Profilvalsningen är vanlig inom metallindustrin. Namnet avslöjar att det handlar om att få fram en viss profil på den metall som bearbetas. Ett metallstycke kommer att matas in och föras genom flera valsar. Valsarna kommer att steg för steg se till att metallstycket får den önskade profilen.

Stångvalsning

Här kommer ett arbetsstycke att matas in genom två valsar som roterar. När materialet går igenom valsen kommer tjockleken att minska steg för steg. Slutresultatet blir en stång.

Trådvalsning

Det går också att valsa fram tråd. Här matar man in metallen mellan två valsar som är skårade. De roterar och bearbetar materialet på ett metodiskt vis så att det till sist blir tråd.

Ringvalsning

Med den här valsmetoden är syftet att den radiella tjockleken ska minska samtidigt som diametern på arbetsstycket ökar. Metallstycket som ska bearbetas kommer att rullas mellan två stycken valsar som ger denna effekt.

11 Dec 2019

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)