Excenterpressning för mångsidig metallbearbetning

Excenterpressning är ett effektivt sätt att forma metall genom bland annat formning, bockning och håltagning.

mg-0752.jpg

Metall som material är både mångsidigt och mycket formbart. I och med att metallen är stark och tålig så blir den en av de mest användbara produktionsmaterialen. Dagens industriverkstäder har moderna och effektiva maskiner som kan utföra många av de moment som krävs innan en bit metall är del av en färdig produkt. Excenterpressning är en teknik där en så kallad excenterpress genom olika antal slag pressar ett arbetsstycke till önskad form. Denna maskin kan utföra flera olika moment, vilket gör den både användbar och kostnadseffektiv.

Hur fungerar det?
Pressning är en gammal teknik, som tog sin början i traditionella smedjor. I dessa formade smeder arbetsstycken av metall genom att hetta upp dem och slå dem upprepade gånger med en slägga. Dagens pressmaskiner bygger på samma princip, men är naturligtvis mycket effektivare och involverar ingen mänsklig muskelkraft. Oftast pressar man i plåt, och den press man väljer att använda vid tillverkningen av en viss produkt beror på flera olika faktorer, bland annat plåtens tjocklek och storlek samt hur stor volym som behövs. Alla dagens pressmaskiner fungerar med hjälp av den senaste tekniken inom både maskiner och datorer, och tack vare att de är delvis datorstyrda kan produktionen bli mycket kostnadseffektiv.

Excenterpressen
En excenterpress fungerar genom den så kallade excentermekanismen, vilket innebär att man omvandlar en cirkulär rörelse till en linjär rörelse. I en excenterpress kommer alltså kraften i slagen från en motor som cirkulerar och på så sätt genererar kraft till att slå ner i arbetsstycket med ett verktyg. Principen är gammal, och är densamma som användes till att driva de första ånglokens hjul framåt. Denna mekanism genererar mycket styrka och därför lämpar den sig väl till pressning av även större föremål. Excenterpressar kan ställas in att ge både ett och flera slag på samma arbetsstycke beroende på vilken form man vill får fram. Excenterpressningen är därmed en modern kombination av ett klassiskt hantverk och en klassisk mekanik, vilket resulterat i en mycket kraftfull och effektiv maskin för metallbearbetning.

Användningsområden
En av de stora fördelarna med excenterpressning är det mycket breda användningsområdet. En rad olika verktyg kan användas för att utföra många olika moment såsom formning, bockning och håltagning i plåt av alla former och storlekar. Det finns både standardverktyg, som kan utföra dessa standardmoment, och specialanpassade verktyg som kan tas fram utifrån beställning. Oavsett moment kan excenterpressen utföra det snabbt, vilket gör det till en mycket kostnadseffektiv pressmaskin. För stora volymer där olika typer av pressmoment, såsom bockning och håltagning är excenterpressen ett idealt val, då alla moment kan utföras i samma maskin under samma arbetsperiod, tack vare så kallade flerstegsverktyg. Med hjälp av datorer kan helt enkelt hela programmet för de moment som behöver utföras matas in på förhand och sedan sker hela processen automatiskt. Tack vare industrirobotar förenklas arbetet ytterligare, då dessa kan fånga upp arbetsstyckena efter pressning och placera dem i förvaring. På så sätt kan produkter av hög kvalitet både pressas, bockas, kantpressas och stansas snabbt och effektivt men till lågt pris.


Mer information om sponsorer.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)