Plockpress gör jobbet snabbt

En plockpress är en modern pressmaskin som både manuellt och automatiskt kan pressa arbetsstycken i metall snabbt och effektivt.

Metall används i nästan alla produkter idag. Inredning och köksartiklar, bilar och avancerad teknologi drar nytta av metallens unika egenskaper. För att på bästa sätt möta marknadens efterfrågan på starka, tåliga och multifunktionella metallprodukter finns en mängd olika tekniker för att forma metaller. En av dessa är pressning, vilket enkelt förklarat innebär att man slår och pressar metallen med hjälp av olika verktyg. Med en plockpress kan detta göras mycket flexibelt och exakt. Man kan jobba manuellt eller automatiskt utifrån behov.

En värld av pressmaskiner
Det finns många olika presstekniker och pressmaskiner, och hela tiden uppdateras utbudet med än mer fiffiga tekniker och alltmer effektiva och avancerade maskiner. Alla pressmaskiner utgår ifrån samma princip, där ett pressande verktyg med mycket stor kraft och precision formar ett arbetsstycke efter önskad ritning. Beroende på om man till exempel vill bocka eller stansa, och beroende på om man är ute efter att producera en stor eller liten volym kan olika pressmaskiner användas. Men oftast används en kombination av maskiner för att tillsammans så snabbt som möjligt och så billigt som möjligt pressa ett eller flera komponenter. Med hjälp av en plockpress kan arbetsprocessen bli mycket effektiv då denna pressmaskin kan anpassas till stora och små volymer. Dessutom så kan den följa en mycket exakt prototyp.

Plockpressning för olika behov
Plockpressning kan göras både manuellt och automatiskt, och vilken arbetsmetod som väljs beror på vilken typ av produkt och arbete som behöver utföras. Med automatiserade maskiner finns naturligtvis fördelen med precision vid stora volymer, där varje detalj blir exakt som den första prototypen. Å andra sidan finns det mycket exakta manuella plockpressar vilket kan vara precist lika kostnadseffektivt vid mindre volymer. Plockpressarna har medfört att plockarbete är säkrare men samtidigt kräver det mycket kunniga operatörer. Vare sig man hanterar en manuell eller automatisk plockpress måste man ha noggrann koll på maskinen, läsa av informationen korrekt och snabbt se och rätta till om något går snett. Kunskap om maskinen räcker inte, man måste även vara utbildad inom de datorprogram som har stor inblandning i dagens industriverkstäder.

Planering, säkerhet och ekonomi
Det krävs tydlig kommunikation mellan kund och företag samt god planering vid pressning av metallprodukter. En plockpress kan följa en mycket specifik ritning men det krävs samtidigt en operatör som vet hur man på bästa sätt kan uppnå den önskade designen på en produkt, och vilket som blir billigast. Dessutom måste presslinjen vara välplanerad så att inte tid och pengar slösas på onödiga delmoment eller utspridda moment som samma maskin hade kunnat utföra. Det är inte alltid automatiserade maskiner som är lösningen. Dock har automattekniken förbättrat säkerheten, och när det gäller plockpressar har de medfört att människor kan hålla sig på betryggande avstånd från plockarbete av potentiellt farliga delar. Ytterligare en positiv konsekvens är kostnaden. Tack vare effektiva plockpressar och andra avancerade maskiner krävs idag mindre personal på industriverkstäderna, vilket håller produktionskostnaderna nere. Detta är särskilt viktigt då konsumenter idag är vana att betala relativt låga priser även för avancerade metallprodukter.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)