Dragpressning

Fördelar med dragpressning

Inom industrin så är det alltid så att man är ute efter tillverkningsmetoder som är snabba och effektiva, och som ger exakta resultat. Ett exempel på detta är cd pressning där man snabbt och lätt kan skapa exakta kopior av en original cd. En annan pressningsmetod som involverar lite tyngre material än vad cd produktionen gör är dragpressning som används världen över för att skapa kärl, och även lådor av metall. Den här metoden heter också sträckpressning och om du frågar en översättare om rätt sätt att säga dragpressning på engelska så får du svaret deep drawing. Nu behöver man inte vända sig till en översättare för att få veta mer om fördelarna med den här pressningstekniken för det finns gott om svenska verkstäder som har full koll på tekniken och som kan berätta mer om den på ren svenska.

Dragpressning - en populär tillverkningsmetod

När det rör pressning av plåt så är det alldeles uppenbart att dragpressningen är en av de populäraste tillverkningsmetoder som finns. Metoden går ut på att man använder sig av stora platta ark av plåt för att skapa en specifik form. När djupet på delen eller produkten som man skapar är lika med delens radie så kan man säga att det rör sig om verklig dragpressning, eller djuppressning som man också kan säga. Det hela börjar alltså med blanka ark som man kommer att mata in i dragpressen som sedan kan tillverka produkter och delar med djup form. Det finns lite olika sätt att skapa djupet på och man måste för det mesta arbeta i flera steg för att formen ska bli jämn och hållbar.

Varje steg i tillverkningsprocessen innebär att man utsätter metallen för press med hjälp av en metall-stans. Det var länge så att djuppressningen inte var så lämplig för industriell tillverkning på grund av att det ofta uppstod problem med veck och rynkor i metallen. Det här har man kommit runt genom att utveckla tekniken och därmed så har metoden blivit allt vanligare. Man kan säga att i stort sett varje industri kan dra nytta av djuppressningstekniken men kanske är den allra bäst då man vill skapa mindre elektroniska delar, men tekniken är också ekonomisk för tillverkning av metallprodukter för storkök och av inredning till vanliga kök som till exempel diskbänkar.

Viktiga fördelar

Vad är det då som får så många verkstäder att investera i dragpressmaskiner? För det första så är dragpressningen väldigt fördelaktig då man producerar stora volymer. Det här beror på att produktionskostnaden går ner rejält i takt med att antalet producerade delar ökar. När man väl har tillverkat verktyg och stansar så kan produktionsprocessen vara igång utan många avbrott. Om man jämför med andra liknande tillverkningsprocesser så är kostnaden för verktyg rätt så låg och det även om man tänker sig att man tillverkar en mindre volym komponenter.


Man måste även se på slutproduktens funktion då man talar om fördelar med djuppressning. Det här är en tillverkningsmetod som är perfekt då man behöver produkter som erbjuder ordentligt med styrka men som inte väger mycket. Dessutom så finns det former som man rent praktiskt inte kan få fram med andra metoder. För objekt med cylinderform så är dragpressningen idealisk. Ett exempel på detta är aluminiumburkar som man tillverkar med djuppressningstekniken.

Andra former som fyrkanter, rektanglar och andra mer komplexa geometrier kan betyda lite mer arbete men det är fortfarande tillräckligt enkelt att utföra jobben med en dragpress för att det ska löna sig. Det är dock så att produktionskostnaden höjs då man har en mer komplex geometri att ta hänsyn till.


Med metoden så får man fram delar och produkter som är helt utan skarvar och sömmar. Man kan ju skapa delen från ett enda ark av metall. Det här betyder även en besparing av material vilket bidrar till den kostnadseffektivitet som man kan se med dragpressningstekniken.

När ska man använda sig av djuppressning

Man kan säga att djuppressningen är som bäst då det rör sig om enklare former och då man behöver många exemplar. Samtidigt så kan man inte utesluta att man ändå använder sig av dragpressen för mer komplicerade uppdrag då man vill få riktigt goda resultat och är redo att betala för detta. Saker som kommer att påverka kostnaderna för tillverkningen är hur stora delarna som ska tillverkas är, hur tjocka de ska vara och om det finns delar som kommer att sticka ut eller ha en annan riktning.


Metaller som lämpar sig väl för dragpressning är:

 • Legerade metaller 
 • Mässing
 • Aluminium
 • Brons
 • Stål
 • Rostfritt stål
 • Koppar
 • Järn
 • Nickel
 • Silver
 • Tungsten
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)