Automatpressning med automatpress

Automatpressning är en teknik som utförs med automatpress där metallprodukter effektiv pressas och formas på olika sätt till önskad slutprodukt.

dm63kb-frilagd.jpg

Tekniken pressning grundar sig i traditionellt smedjehantverk där en slägga användes för att slå och på så sätt forma ett arbetsstycke. Värmen och trycket från upprepade slag formar sakta men säkert även hårda material, men manuellt är det en mycket långsam och fysiskt ansträngande process. Idag har detta hantverk förvandlats till en effektiv och till stor del automatiserad teknik som kan utföra många olika pressningsmoment som svarar till marknadens behov av komplexa metallprodukter. Automatpressning med automatpress är en särskilt bra lösning för stora volymer och garanterar kort produktionstid samtidigt som priset hålls nere.

Typer av pressning
Pressning är ett samlingsnamn och en press kan utföra många olika typer av formning och böjning. Pressmaskinen slår med ett verktyg ner i arbetsstycket, och verktyget väljs beroende på syfte, det vill säga vad som ska uppnås vid pressningen. Ett sådant syfte kan vara håltagning vilket är användbart i till exempel gångjärn. Ett annat är bockning vilket innebär att man böjer ett arbetsstycke till en viss form. Ofta används bockning för plåt och aluminium och är en vanlig teknik inom fordonsindustrin. Två andra tekniker som utförs med automatpress och som är vanliga för formning av tunnplåt är så kallat dragpressning och sträckpressning. Som hörs på namnen är detta helt tekniker för att forma plåten genom att antingen dra ned den i verktyget eller hålla fast den och sträcka den. Oavsett typ av pressning finns idag automatpressning vilket kombinerar datorteknik och avancerade pressmaskiner för att effektivisera produktionen.

Automatpressning för högsta effektivitet
Dagens samhälle kräver smarta lösningar för att snabbt producera komplexa metalldelar till lågt pris. Därför läggs mycket energi på att finna moderna sätt att utföra metallbearbetning på. Automatpressning är en sådan lösning som lämpar sig för en rad olika industrier, till exempel fordonsindustrin. En automatpress är en avancerad datorstyrd maskin som kräver gott för-och efterarbete. De moment som behöver utföras måste planeras noga och registreras av datorn som sedan överför dessa till maskinen. Den använder sedan lämpliga verktyg för att utföra momenten och dessutom kan robotar användas både för att snabbt ställa om pressen mellan olika moment och hantera arbetsstycket. Detta gör att avancerade pressningar kan utföras snabbt och säkert utan behov av bemanning på plats, utom för att kontrollera att slutprodukten är av högsta kvalitet.

Dator, maskin och människa
Automatpressning är både effektivt och säkert och har utvecklats för att bemöta det allt ökande behovet av korta produktionstider samtidigt som priset hålls nere och kvalitén är hög. Det krävs noggrann planering för att processen från ritning till färdig produkt ska fungera och mycket forskning ligger bakom de maskiner som är del i denna process. Metall är bland de mest användbara ämnen vi har och bland det mest formbara. Det är svårt att komma på en enda produkt som inte innehåller metalldelar som har formats och behandlats i någon typ av automatpress och med hjälp av automatiserade pressar kan i stort sätt vilken form som helst böjas, i allt från mindre delar till så stora att endast en robot kan hantera dem.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)