Med legoproduktion faller bitarna på plats

Med legoproduktion så får man fram färdiga produkter och komponenter som lever upp till krav och förväntningar.

Inom metallbearbetning så måste man vara noga med att planera sitt projekt från start till slut innan det verkligen kommer igång. Nuförtiden så använder sig företag och verkstäder av datorprogram där man på ett enkelt sätt kan planera en komplett arbetsprocess där man tydligt ser vad som kommer att krävas för att nå det som en ritning eller prototyp visar. Det händer ofta att man måste hyra in hjälp med legoproduktion och då är det viktigt att man uppsöker ett företag som kan jobba på ett flexibelt och effektivt sätt. Det kan ju vara så att man måste lägga till viss produktion vid monteringsstadie och då ska företaget som hyrs in givetvis klara av detta.

Effektivt legoarbete
För att jobba effektivt så måste det finnas stor kunskap om material och olika arbetsmetoder. Idag så är det vanligt att metallverkstäder utvecklar täta samarbeten med företag som erbjuder legoproduktion så att ledtider alltid kan hållas. Man kanske till och med finns inom samma industriområde så att det går snabbt att köra över leveranser med delar som ska efterbehandlas och monteras för att sedan paketeras och skickas vidare till slutadress. Då en kund vet att verkstaden som ska pressa fram delar har lång erfarenhet av en viss legotillverkare så ger detta en trygghet. Dessutom så slipper ju kunden själv ta hand om den tidskrävande processen att leta upp det företag som kan ta hand om den sista ytbehandlings- och monteringsbiten.

Montering och svetsning
En produkt kan bestå av många delar. Om man tar ett galler som exempel så är detta något som tillverkas med hjälp av många trådar som har bockats fram. Svetsningen kan till viss del ske automatiskt men då det blir dags för montering och efterarbete så är det ganska vanligt att man även måste jobba manuellt. Om det ska svetsas så krävs det att detta görs på ett ytterst professionellt sätt. Det kan nämligen bli mycket dyrt om man måste gå tillbaka och putsa överflödig svetsfog istället för att gå vidare med den sista ytbehandlingen samt leverans. I vissa fall så kanske man måste montera och utföra viss svetsning på plats och då ska företaget klara av detta på ett enkelt sätt. När montering görs med hjälp av fästelement som är utformade för att inte synas så är det förstås extra viktigt att de som utför arbetet har ingående kunskap om arbetsmetoder så att slutresultatet blir säkert och vackert att se på.

Unika projekt
Många projekt är likformade och efter många år av samarbete så lyckas företag tillsammans få upp sin effektivitet för kortare ledtider och lägre kostnader. Det finns dock projekt som är fullkomligt unika och som kräver lite mer av företaget som kommer att ta hand om legoproduktion, och här är det mycket viktigt att alla inblandade kommunicerar på ett tydligt och strukturerat sätt. För kunden är det för det mesta bäst att ha en kontaktperson på den ursprungliga verkstaden som ser till att hela processen utförs på rätt sätt. Om det handlar om riktigt tunga delar så måste man ju tänka på allt från transport till den kapacitet som finns hos legotillverkaren. Idag jobbar metallverkstäder med noggrann planering eftersom de vet att ett lyckat arbete grundas med en grundlig planering.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)