Säker och kostnadseffektiv robotsvetsning

Robotsvetsning är en kostnadseffektiv typ av svetsning där metaller sammanfogas genom att hettas upp.

img-0616-ljusad.jpg

Svetsning är en teknik där man fogar samman olika metaller genom att hetta upp dem. Syftet med detta är att dra nytta av flera metaller i samma produkt för att uppnå de egenskaper och det utseende man eftersträvar hos produkten. Det finns många olika typer av svetsning som lämpar sig för olika syften och man kan säga att robotsvetsning är perfekt då många svetsmoment behövs i en produkt då detta är tre gånger snabbare än manuell svetsning. Dessutom är robotsvetsningen säkrare då operatören inte behöver komma för nära den heta lågan.

Varför robotsvetsa?
Dagens behov av stora volymer av metallprodukter ställer höga krav på effektivitet och smarta tekniska lösningar. Svetsning som teknik kan göras på många olika sätt, och manuell svetsning används fortfarande i stor utsträckning. Men när en produkt kräver många svetsningsmoment, och dessutom kanske är stor och otymplig som en bilkaross, är robotsvetsning idealt. En eller flera förprogrammerade robotarmar hanterar arbetsstycket och svetsar snabbt ett stort antal moment. Denna metod är mycket kostnadseffektiv både vid större och mindre volymer av en produkt som kräver många olika svetsmoment. Tekniken kan dock kombineras med manuell svetsning för det kan finnas små detaljrika svetsmoment som robotarmarna helt enkelt inte kommer åt. Svetsning kan utgöra en risk då de höga temperaturerna som krävs skapar både rök och svetssprut, det vill säga de gnistor som uppstår. Därför är det även ur säkerhetsmässig synvinkel smart att använda sig av robotar.

Olika typer
Ibland blandas svetsning ihop med lödning vilket är en liknande teknik, med skillnaden att man vid lödning sammanfogar metaller genom ett tillsatsämne. Vid svetsning smälts även själva metallerna. Det finns olika typer av robotsvetsning som ofta kombineras i en och samma produkt för att uppnå bästa resultat på ett så ekonomiskt sätt som möjligt. Den vanligaste av dessa typer är den robotiserade formen av bågsvetsning vilket kallas MIG/MAG-svetsning. Vid denna typ av svetsning används en skyddande gas såsom argon för att förenkla svetsningen och undvika att kol bildas, vilket kan försvaga svetsfogen. En annan och nyare typ kallas CMT-svetsning där förkortningen står för Cold Metal Transfer. Detta innebär inte som det låter på namnet att metallen är kall, vid all svetsning krävs någon form av upphettning, men man behöver inte samma höga värme som vid MIG/MAG-svetsning vilket gör att man undviker bieffekten av svetssprut. Denna metod används till att svetsa mycket små detaljer, även mindre än en millimeter stora.

Bra resultat till bra pris
Vi tänker sällan på hur beroende vi är av välfungerade metallprodukter idag. I allt från bilar till möbler är svetsning såväl som annan metallbearbetning en förutsättning för att de ska hålla och fungera länge. Dessa produkter blir dessutom allt billigare tack vare att produktionskostnaden hålls nere, vilket till stor del beror på att allt fler arbetsmoment kan utföras snabbt och precist med hjälp av robotar. Med dagens robotsvetsning kan man svetsa samman en stor mängd olika metaller genom olika tekniker för att uppnå bästa möjliga resultat. Tack vare utvecklingen upptäcks hela tiden smartare, billigare och säkrare robotiserade svetsmetoder som kan hantera stora liksom små volymer av komplicerade svetsmoment.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)