Hur kan man minska värmeutveckling vid plåtpressning?

Vid olika former av metallbearbetning så utsätter man metallmaterial för press. Oavsett om det rör bockning eller kantpressning så måste man beakta friktionen. Metallverktyget som vid plåtpressning möter metallmaterialet kommer att påverkas av den temperatur som uppstår under arbetets gång och blir det varmt så är det ju även så att metallen som ska böjas till kan få andra egenskaper. Men kan man minska friktion vid den här typen av tillverkning eller får man helt enkelt acceptera att värmen kommer att uppstå?

Plåtpressning med minskad värmeutveckling

När verktygen i pressen kommer i kontakt med det material som ska pressas så kommer atomerna i materialen att hålla i varandra och det leder till att atomerna verkar i motsatt riktning mot rörelsen som man utför. Det här gör att rörelseenergi frigörs och omvandlas till värme då man jobbar med plåtpressning och det kommer att påverka både verktyg och material.

För att verktygen som man bockar och pressar med inte ska slitas ut i förtid så gäller det alltså att hålla ordning på värmeutvecklingen. Det är av intresse att finna vägar att minska på den så att man slipper nivåer som blir kostsamma både på kort och på lång sikt.

Smörja ytan

Något som det testas med är smörjning av den yta som ska böjas. Man tänker sig att smörjningen kommer att minska på slitaget så att man får mindre friktion och därmed mindre värme. För att det här ska bli riktigt effektivt så är man förstås ute efter en självsmörjande effekt som precis som övrig metallbearbetning är helt automatisk.

Rätt typ av material

Man måste också se på materialen som man bockar och pressar. Ju skrovligare en yta är desto mer friktion får man så genom att förbereda den plåt som ska behandlas med plåtpressning så kan man se till att värmeutvecklingen minskas. Det här är något som man betänker då man utvecklar nya metoder för behandling av metallmaterial som ska böjas till olika delar och produkter.

Ny teknik och innovation

I och med att det är så pass viktigt att verktygen i pressar och bockningsmaskiner håller länge så finns det ett stort intresse av utveckling inom detta område. Man har kommit långt vad gäller datorprogrammering men det finns fortfarande ett behov av att på ett bra sätt hålla värmeutvecklingen i schack. Då tester utförs så genomför man plåtpressning samtidigt som man mäter temperatur då verktyg och material möts. På så vis så kan man jämföra metoder och se vad som fungerar bäst. En kombination av rätt typ av material och en bearbetningsprocess som sänker friktionen leder till att man får högre kvalitet och inte behöver oroa sig för att alltför hög värme skulle kunna påverka slutresultatet på ett negativt sätt.

14 Sep 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)