Modern plåtformning med datorer och robotar

Idag så kan det vara svårt att hitta en verkstad där man fortfarande formar metall manuellt för den moderna tekniken har tagit över och det är inte så konstigt. Med modern plåtformning så kan man ju få fram många exemplar på kort tid, och dessutom så erbjuder moderna metallbearbetningsmaskiner exakta resultat som gör att man får en mycket hög kvalitet på slutprodukten. Men det är inte bara maskinerna som har moderniserats, själva arbetsprocessen ser också annorlunda ut då man använder sig av industrirobotar för många av arbetsmomenten.

Modern plåtformning med programmering

Innan man ens börjar mata in plåt i maskinen som ska bocka, pressa eller på annat sätt forma plåten så tar man fram ritningar och planerar tillverkningsprocessen i detalj. Det här gör man med programmering som pressningsmaskiner, bockningsmaskiner och andra metallbearbetningsmaskiner förstår. När programmeringen är klar så kan man börja mata in materialet som ska formas.

Flera arbetsmoment med en maskin

Maskinen som ska forma plåten kan utföra ett enda moment eller flera. Det kan till exempel vara så att man jobbar med fleroperationsmaskin som i stort sett kommer att färdigställa delen som man vill ta fram. Har man förbehandlat plåten så att den står emot rost så kan det vara så att man efter utmatning från plåtbearbetningsmaskinen kan montera delen eller skicka den vidare till slutdestination.

När en maskin kan utföra flera moment så spar man tid och det är ingen liten sak för en verkstad som kan jobba med små och stora volymer av metalldelar. Men man kan också få flera olika maskiner att samarbeta genom att använda robotar.

Robotar som samarbetar

Med en robot så kan man hantera tung och farlig plåt på ett säkert sätt. Om man till exempel ska vika fram en metallhylla så kan man mata in plåten i kantpressen med hjälp av en robot som för stycket fram och tillbaka tills det är färdigt. Dessutom så kan robotar samarbeta med flera maskiner och med andra robotar. Man kan få en arbetsprocess där inga människor kommer att närma sig de farliga momenten då stora krafter klämmer till och böjer metallstycken.

Robotar kan man programmera och därmed så kan en och samma robot utföra olika arbetsmoment. Den blir en stor tillgång på verkstaden där man kan utföra lite olika typer av projekt och behöver flexibilitet för att erbjuda kunder varierade tjänster och goda resultat. Med en presslinje så får man in flera olika arbetsmoment och man skapar ett fint flöde som gynnar hela produktionen.

Komplicerade delar och produkter

När man ska tillverka komplicerade delar av metall så är det viktigt att man har tillgång till moderna maskiner som inkluderar rätt verktyg och som går att programmera. Det kan också vara en fördel om man har tillgång till olika arbetsmetoder på en och samma verkstad. Det här gör det lättare att komma fram till den metod som kommer att kosta minst men som kommer att ge de bästa resultaten.

Plåt som är vacker att se på

Ibland så måste man efterbehandla för att få en yta som är vacker att se på. Det här är särskilt viktigt då man producerar möbler och andra produkter som inte kan se ut hur som helst. När det rör sig om metall så är det vanligt att man väljer att lackera med färg. Det här ger en yta som kommer att klara slitage bättre samtidigt som den är fin. För att färgen ska fästa på rätt sätt så är det viktigt att metallen har förbehandlats på rätt sätt och det är något som man betänker innan tillverkningsprocessen går igång.

Man kan faktiskt utföra ytbehandlingen med robotar som på ett utmärkt sätt kommer åt och ser till att färgen blir jämn och snygg. Bakom robotarna så finns det erfarna operatörer som vet hur man genomdriver processen och som kan gå in och justera då detta behövs.

16 Aug 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)